Gulbīša pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Agne, Agnese, Agnija

2020./2021.m.g. trešais mācību gads ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". 1.semestrī atbalstu saņēma 6 skolēni, kuriem tika sniegts gan individuālais konsultatīvais atbalsts, gan pedagoga palīga atbalsts mācību stundās. Projektā darbojās 6 skolotāji. 2.semestrī pedagoga palīga atbalstu individuālajās klātienes konsultācijās sniedza 1 skolotājs 3 skolēniem.

1. semestrī skolā tika iekārtota telpa individuālā konsultatīvā atbalsta sniegšanai. Par projekta līdzekļiem iegādātas mēbeles, lai sarunās ar skolotāju un darbu veikšanā skolēns justos ērti, izvēloties sev piemērotu vidi atbalsta saņemšanai. Telpa iekārtota, ņemot vērā pašu skolēnu izteiktos priekšlikumus.

Katram projektā "PuMPuRS" iesaistītajam skolēnam tiek izveidots individuālā atbalsta plāns, kurā izvērtē riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekta finansējums ļauj papildus algot pedagoga palīgus, kas sniedz atbalstu skolēniem mācību stundās. Projekta komanda sadarbībā ar skolēniem, viņu vecākiem un skolas pedagogiem sagatavo un realizē individuālus atbalsta plānus skolēniem, kuriem tas nepieciešams, atbilstoši viņu vajadzībām un spējām.

Gulbenes novada Gulbīša pamatskolas mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)