Gulbīša pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris

2021./2022.m.g. skolotāju saraksts

Skolotājs

Mācību priekšmeti

Sarmīte Puriņa

direktore,

matemātika 5., 6.kl.,

fizika 8.kl.

Maruta Sudare

direktores vietniece mācību darbā,

2.klases audzinātāja,

matemātika 4.kl.,

dabaszinības 4.-6.kl.

Mārīte Kārkliņa

direktores vietniece ārpusstundu un audzināšanas darbā,

3.klases audzinātāja,

teātra māksla 5., 7.kl.,

sociālās zinības 4.kl.,

Klaudija Cine

4.klases audzinātāja

angļu valoda 1. – 9.kl.,

Aelita Blūma

1.klases audzinātāja,

vizuālā māksla 1.-9.kl.,

latviešu valoda un literatūra 5., 6.kl.

Arvis Skulte

mājturība un tehnoloģijas 6., 9.kl.,

dizains un tehnoloģijas 4., 5., 7., 8.kl.,

inženierzinības 7.kl.

Inta Dārzniece

7.klases audzinātāja,

latviešu valoda un literatūra 7. – 9.kl.,

krievu valoda 4. – 9.kl.,

Sandis Dzērve

sports un veselība 1. – 9.kl.

Ineta Bauere

Latvijas un pasaules vēsture 6. – 9.kl.

Iveta Ziepniece

bioloģija 7-9.kl.,

ķīmija 8.,9.kl.

Gunta Apine

mūzika 1.-9.kl.

Ilze Petrovska

sociālās zinības 5. – 9.kl.,

latviešu valoda 4.kl.

Anda Pelse

8., 9.klases audzinātāja,

informātika 6.kl.

datorika 5., 7., 8.kl.

Laima Jaunzema

5., 6.klases audzinātāja

mājturība un tehnoloģijas 6., 9.kl.,

dizains un tehnoloģijas 1.-5.,7.,8.kl.

Anita Evardsone

matemātika 7.-9.kl.,

fizika 9.kl.

Inese Socka

ģeogrāfija 7.-9.kl.

Gulbenes novada Gulbīša pamatskolas mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)