Gulbīša pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Gunārs, Vladimirs, Gunis

2022./2023.m.g. skolotāju saraksts

Skolotājs

Mācību priekšmeti

Sarmīte Puriņa

direktore,

matemātika 8. – 9.kl.,

Maruta Sudare

direktores vietniece mācību darbā,

3.klases audzinātāja,

matemātika 5.,6.kl.,

dabaszinības 3.-6.kl.

latviešu valoda 3.kl.

matemātika 3.kl.

Mārīte Kārkliņa

direktores vietniece ārpusstundu un audzināšanas darbā,

1.klases audzinātāja,

teātra māksla 5., 7.kl.,

latviešu valoda 1.kl.

matemātika 1.kl.

dabaszinības 1.kl.

sociālās zinības 1.kl.

dizains un tehnoloģijas 1.kl.

Klaudija Cine

5.klases audzinātāja

angļu valoda 1. – 9.kl.,

Aelita Blūma

2.klases audzinātāja,

vizuālā māksla 1.-9.kl.,

latviešu valoda un literatūra 5., 6.kl.

literatūra 7.kl.

latviešu valoda 2.kl.

matemātika 2.kl.

dabaszinības 2.kl.

dizains un tehnoloģijas 2.kl.

Arvis Skulte

6., 7.klases audzinātājs

dizains un tehnoloģijas 3. - 8.kl.,

inženierzinības 7.kl.

Inta Dārzniece

8.klases audzinātāja,

latviešu valoda un literatūra 8., 9.kl.,

krievu valoda 4. – 9.kl.

Eduards Krukovskis

4.klases audzinātājs

sports un veselība 1. – 9.kl.

Mihails Kosinovs

fizika 8.,9.kl.

Ineta Bauere

Latvijas un pasaules vēsture 6. – 9.kl.

sociālās zinības un vēsture 5., 6.kl.

sociālās zinības 3.kl.

Iveta Ziepniece

bioloģija 7. - 9.kl.,

ķīmija 8.,9.kl.

Gunta Apine

mūzika 1.-9.kl.

Ilze Petrovska

sociālās zinības 7. – 9.kl.,

sociālās zinības un vēsture 4.kl.

latviešu valoda 4.kl.

matemātika 4.kl.

latviešu valoda 7.kl.

Anda Pelse

9.klases audzinātāja,

datorika 5. - 9.kl.

Laima Jaunzema

dizains un tehnoloģijas 4. – 7.,9.kl.

Inese Socka

ģeogrāfija 7.-9.kl.

Gulbenes novada Gulbīša pamatskolas mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)