Gulbīša skola

Vārda dienu šodien svin: Spodris, Kārlis

Optikas veikalu tīkls Latvijā "OptiO" organizēja zīmēšanas konkursu bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Konkursa mērķis – pievērst uzmanību bērnu un jauniešu redzei, tās aprūpei, veicināt pozitīvas asociācijas par brillēm. Vizuālās idejas labākajiem autoriem paredzētas pārsteiguma un naudas balvas. Konkursā piedalās 2.klases skolēni Kristiāna Čakše, Gabriela Kostigova, Renāte Ilze Donksa, Arvis Ormanis, skolotājas Aelitas Blūmas mudināti. Rezultāti tiks paziņoti 2. aprīlī. Druvienas latviskās dzīvesziņas centrs rīkoja vizuālās mākslas konkursu "Tu radi, un mēs īstenosim!". Bērniem bija jāuzzīmē zīmējums, kurā jāattēlo konstrukcija vai āra spēle latviešu tautas tradīciju stilā. Darbs bija jāveido tā, lai to varētu īstenot dzīvē un lai tas atbilstu nosacījumam – aktīva un lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem. Konkursā no mūsu skolas piedalās 9.klases 3 puiši – Nils Podiņš, Aivis Stepanovs, Sandis Liepiņš.

"Nāc iepazīsimies, darbosimies, draudzēsimies!" tā 20.martā Gulbīša pamatskola aicināja PII "Pienenīte" sagatavošanas grupas bērnus. Topošie pirmklasnieki, lellīšu un skolas direktores pavadīti, iepazina skolas telpas: kopā ar 1. – 4.kl. bērniem pabrokastojot skolas ēdamzālē, balsi ielocīja pievienojoties pirmklasniekiem mūzikas stundā, veica veiklības stafetes sporta skolotāja vadībā, bet 4.kl. skolēni, palīdzot bērnudārzniekiem izgatavot magnētiņus, pačukstēja, ka labprāt savas klases telpu nākamajā mācību gadā atdos mazajiem. Direktore izrādīja savu kabinetu, kur novietots arī skolas karogs, un skolotāju istabu. Katrs ciemiņš saņēma skolas karti, kurā par paveiktajiem darbiņiem, iepazītajām telpām saņēma uzlīmīti. Bērni secināja, ka kartē vēl palika neaizpildīti lodziņi, tātad mēs nāksim vēl un turpināsim iepazīt skolu!

Lasīt tālāk...

Gulbīša pamatskolas "Aktīvistu" pulciņš atsaucās Zaļās jostas radošā dizaina iepirkuma maisiņu konkursam "Es sāku ar sevi - Tīrai Latvijai". 26. februārī meitenes kopā ar mammām radošā darbnīcā no džinsa auduma biksēm vai svārkiem, tos radoši pārveidojot, šuva somas. Darboties darbnīca tika aicināti visi skolas skolēni un viņu vecāki. Somas gatavoja ne tikai meitenes, pat arī zēni, kopā ar vecmāmiņām vai mammām. Darbnīcu vadīja 4. klases zēna māmiņa. Nodarbības sākumā - prezentācija par plastmasas maisiņu kaitīgumu, par ietekmi uz dabu. Ko es varu darīt, lai samazinātu plastmasas iepirkuma maisiņu patēriņu, kuri nonāk vidē, rada draudus visai ekosistēmai.

Lasīt tālāk...

21.februārī Gulbīša pamatskolā tika atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tās mērķis – pievērst skolēnu uzmanību dzimtās valodas skaistumam un leksikas īpatnībām. Skolēni vērtēja jauniešu valodu Latviešu valodas aģentūras veidotajā filmā "Viņš Viņa valodiņa", pierakstīja tajā sadzirdētos frazeoloģismus, izmantoja atjautību pareizo testa "Valodas raibumiņi" atbilžu meklēšanā. Skolēniem vajadzēja ne tikai izmantot stundās gūtās zināšanas un prasmes, bet arī prast lietderīgi lietot savu mobilo telefonu, jo daļa uzdevumu noteikumu bija lasāmi, izmantojot "QR code reader" aplikāciju. Dzimtās valodas dienas pasākuma pēdējais uzdevums bija saistīts ar skolā notiekošo projektu dienu "Fotogrāfijas stāsts" aktivitātēm – skolēni, izmantojot savu ķermeni, veidoja kādu no izlozētajiem alfabēta burtiem. Kopā mums radās sauklis "Jā, Gulbītim!", kas tapa iemūžināts foto. Pasākumam atvēlētais laiks paskrēja nemanot, jo skolēniem darboties šādā veidā šķita aizraujoši.

Starptautiska dzimtas valodas diena1Starptautiska dzimtas valodas diena2

Starptautiska dzimtas valodas diena3Starptautiska dzimtas valodas diena4

Gulbenes novada Gulbīša pamatskolas mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)