Gulbīša skola

Vārda dienu šodien svin:

IMG_8351.jpeg
IMG_8357.jpeg
previous arrow
next arrow

Gladiolas, dālijas, asteres iezvanījušas jauno 2023./2024. mācību gadu.

1.septembrī skolas zvans uz pirmo stundu Gulbīša pamatskolā aicināja 6 pirmklasniekiem un 4 skolotājas, kuras kā savu darba vietu izvēlējušās mūsu skolu. Šogad skolā zinības apgūst 57 skolēni.

 

13.septembrī 5.-6.klases skolēni devās uz Latvijas valsts mežu organizēto nodarbību "Meža ekspedīcija". Ekspedīcijā skolēni mežā izzināja kā kopt mežu, kā noteikt koka garumu un vecumu, kā bez skrūvēm un naglām uzbūvēt izturīgu tiltu un paveica citus nodarbības vadītāju dotos uzdevumus.

Skolēnu atziņas: patika brieža ragi; mērīju koka garumu ar soļiem un speciālu mērinstrumentu; neizdevās uzbūvēt tiltu; bija interesanti; man patika!

 

Jaunatnes starptautisko programmu agentura

Arī šajā mācību gadā skolā tiks īstenots iniciatīvas "Kontakts" projekts "Darām kopā".

Projekta mērķis: veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību, komunikāciju, iekļaušanos un iesaistīšanos dažādās aktivitātēs.

15.septembrī notika pirmā projektā plānotā aktivitāte jaunievēlētajai skolēnu pašpārvaldei – saliedēšanās aktivitāte kopā ar Gulbenes Jauniešu centra Bāze darbiniecēm Džesiju un Amandu. Skolēni, jaunatnes lietu speciālistu vadīti, izvirzīja pašpārvaldes mērķus un uzdevumus jaunajam mācību gadam, iepazinās ar projektā paredzētajām aktivitātēm, pārrunāja nākamās projektā paredzētās aktivitātes organizatoriskos jautājumus.
21.septembrī notika nākamā projekta aktivitāte, kurā iesaistīti tika visi skolas skolēni. Skolēni, strādājot jauktās klašu grupās, veidoja multifunkcionālus dekorus no dabai un cilvēkiem draudzīgiem izejmateriāliem telpu noformēšanai svētkos. Kopā darbošanās laikā virmoja saliedētība, radošums, līdzatbildība, draudzība. Aktivitātes noslēgumā skolēniem gandarījums par paveikto bija patiess un liels. Radošo darbošanos vadīja floriste Dace Danga – Guoba.

 

27. septembrī 11 skolas labākie skrējēji piedalījās Gulbenes novada skolu sacensībās rudens krosā Lejasciemā. Kristiāns (6.kl.) grupā un Ivo Marks (9.kl.) savās vecuma grupās ieguva augsto 4. vietu.

 

28.septembrī mūsu skolēni - Gulbīša pamatskolas, Tirzas pamatskolas un Stāķu pamatskolas 5.9-.klašu apvienotā kora dalībnieki, kopā ar novada skolu dziedātājiem Ozolkalnā atzīmēja kordiriģentu brāļu Kokaru 102. dzimšanas dienu. Ar skanīgo R.Kaupera dziesmu "Par mezgliem" priecēja citus pasākuma dalībniekus un savas balsis pievienoja novada kopkorim, apgūstot Mārtiņa Brauna dziesmu "Saule, Pērkons, Daugava". Darbojoties radošajā darbnīcā skolēni izgatavoja mūzikas instrumentu – lietus koku, kuru izmantos mūzikas stundās un koncertos.

 

Miķeļdiena, 28. septembrī, skolā šogad tika atzīmēta neparastāk. Skolotāja Aelita Blūma aicināja visus skolēnos sēņot. Uz mežu gan skolēni nedevās, bet sēņoja vizuālās mākslas kabinetā un piepildīja sēņu grozus ar vēl neredzētām sēnēm. Pēcpusdienā skolēni devās uz Rijas kalnu, lai piedalītos Jaungulbenes Tautas nama organizētajās Miķeļdienas aktivitātēs.

 

Septembra noslēguma pasākums

1928.gada 1.oktobrī pirmos skolēnus sagaidīja A. Vārdauņa jaundibinātā Gulbīša sešklasīgā skola. 1993.gadā tika iedzīvināta skolotājas Ainas Rones ideja – skolas absolventu, bijušo un esošo skolotāju, darbinieku salidojums. Un tā ik pa 5 gadiem skola aicina ciemos savus skolēnus, skolotājus, darbiniekus..

30.septembrī skolā uz 95. jubilejas salidojumu pulcējās visi, kuri Gulbīša skolu sauc par savu skolu. Salidojuma svinīgajā daļā izskanēja īpaša mūzikas stunda, kurā piedalījās visi klātesošie. Stundā dziedāja, spēlēja mūzikas instrumentus gan skolēni, kuri šobrīd mācās skolā, gan skolas absolventi. Stundas noslēgumā visi klātesošie vienojās vienā vienotā kopkorī “Gulbīša skolai 95”, lai mūzikas skolotājas Guntas vadībā nodziedātu divas tautā iemīlētas dziesmas.

Visa pasākuma laikā skolā virmoja pozitīvisms, atkalsatikšanās prieks, atmiņu stāsti, smaidi, silti apskāvieni, satiekot klasesbiedrus, skolasbiedrus, savus skolotājus.

Īpaša dāvana skolai 95. gadu jubilejā– absolventa, mākslinieka Pētera Postaža oriģināldarbi – četras gleznas.

Skolas kolektīvs lielu paldies saka visiem salidojuma viesiem par pozitīvismu, sirsnīgumu un labajiem vārdiem!

Gulbenes novada Gulbīša pamatskolas mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)