Gulbīša pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna

Pedagogi

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

1.

Sarmīte Puriņa

Direktore, 6.,8.kl.audzinātāja matemātikas skolotāja 6.kl.

2.

Maruta Sudare

2.4., kl. audzinātāja, dabaszinību  skolotāja

3.

Aelita Blūma

1.kl. audzinātāja, matemātikas skolotāja 5.kl., vizuālās mākslas skolotāja

4.

Brigita Dombrovska

3.kl. audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju (m) skolotāja

5.

Klaudija Cine

7.kl. audzinātāja, angļu valodas skolotāja

6.

Ēriks Bukovskis

Fizikas, mājturības un tehnoloģiju (z)  skolotājs

7.

Ilze Ļoļāne

Ķīmijas skolotāja

8.

Sandis Dzērve

Sporta skolotājs

9.

Inta Dārzniece

Latviešu valodas un literatūras, krievu valodas skolotāja

10.

Iveta Ziepniece

Bioloģijas skolotāja

11.

Ineta Bauere

8.kl. audzinātāja, vēstures skolotāja

12.

Jānis Loļāns

Matemātikas skolotājs

13.

Ilze Ilgsaliete

Ģeogrāfijas skolotāja

14.

Gunta Apine

Mūzikas skolotāja

15.

Biruta Rukmane

Sociālo zinību skolotāja

16.

Anda Pelse

5.kl. audzinātāja latviešu valodas un literatūras, informātikas skolotāja

Labākie mācībās

labakie macibas

Pasākumu kalendārs

school11

Labākie sportā

sports